PIKE

Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego

Ośrodek eksperymentalno-hodowlany MIR (OEH MIR) umożliwia prowadzenie prac doświadczalnych, eksperymentalnych i hodowlanych z zakresu biologii i ekologii ryb oraz innych organizmów zwierzęcych i roślinnych, występujących zarówno w wodach słodkich jak i zasolonych.

Ośrodek posiada kilka układów, wyposażonych w filtrację mechaniczną (mikrosita), biologiczną i UV, układ wytwarzania i rozprowadzania tlenu oraz sprężonego powietrza, a także centralny system schładzania wody umożliwiający pracę na niskich temperaturach (do 5°C, regulacja niezależna dla poszczególnych obiegów). Najważniejsze parametry wody (tlen, temperatura, zasolenie) są monitorowane elektronicznie. Objętość robocza wszystkich układów to w sumie ponad 35 m3.

W ramach poszczególnych obiegów, w zależności od potrzeb badawczych, istnieje możliwość zastąpienia dużych zbiorników większą liczbą małych, na przykład do badań wczesnych stadiów rozwojowych ryb.

(Autor zdjęć: D. Fey)