PIKE

Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego

Kierownik projektu
dr hab. Dariusz Fey prof. MIR-PIB

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Kierownik działań realizowanych przez IRS
dr hab. Mirosław Szczepkowski prof. IRS

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Koordynatorzy zadań MIR
mgr inż. Adam Lejk
(znakowanie, zarybienia)
mgr Martyna Greszkiewicz
(prace eksperymentalne)
mgr inż. Michał Zimak
(hodowla w systemach RAS)
dr Anna Wąs-Barcz
(genetyka)
Strona internetowa
mgr inż. Marek Jędryka